Mockup Chat Client
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
Paul Schaub e9647acf49
Commit uncommitted changes
2 jaren geleden
.idea Commit uncommitted changes 2 jaren geleden
gradle/wrapper Primitive XMPP connection 3 jaren geleden
mobile Commit uncommitted changes 2 jaren geleden
.gitignore Initial commit 4 jaren geleden
LICENSE Initial commit 4 jaren geleden
README.md Add disclaimer in README 3 jaren geleden
build.gradle Primitive XMPP connection 3 jaren geleden
gradle.properties Initial commit 4 jaren geleden
gradlew Initial commit 4 jaren geleden
gradlew.bat Initial commit 4 jaren geleden
settings.gradle Initial commit 4 jaren geleden

README.md

SLAM Messenger

XMPP-Based Instant Messenger for Android

THIS PROJECT IS IN THE EARLIEST OF STAGES! FOR NOW THE GUI IS ONLY DEMOING!