Mockup Chat Client
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Paul Schaub e9647acf49
Commit uncommitted changes
2 lat temu
.idea Commit uncommitted changes 2 lat temu
gradle/wrapper Primitive XMPP connection 3 lat temu
mobile Commit uncommitted changes 2 lat temu
.gitignore Initial commit 3 lat temu
LICENSE Initial commit 3 lat temu
README.md Add disclaimer in README 3 lat temu
build.gradle Primitive XMPP connection 3 lat temu
gradle.properties Initial commit 3 lat temu
gradlew Initial commit 3 lat temu
gradlew.bat Initial commit 3 lat temu
settings.gradle Initial commit 3 lat temu

README.md

SLAM Messenger

XMPP-Based Instant Messenger for Android

THIS PROJECT IS IN THE EARLIEST OF STAGES! FOR NOW THE GUI IS ONLY DEMOING!