Mockup Chat Client
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
Paul Schaub e9647acf49
Commit uncommitted changes
2 år sedan
.idea Commit uncommitted changes 2 år sedan
gradle/wrapper Primitive XMPP connection 3 år sedan
mobile Commit uncommitted changes 2 år sedan
.gitignore Initial commit 4 år sedan
LICENSE Initial commit 4 år sedan
README.md Add disclaimer in README 3 år sedan
build.gradle Primitive XMPP connection 3 år sedan
gradle.properties Initial commit 4 år sedan
gradlew Initial commit 4 år sedan
gradlew.bat Initial commit 4 år sedan
settings.gradle Initial commit 4 år sedan

README.md

SLAM Messenger

XMPP-Based Instant Messenger for Android

THIS PROJECT IS IN THE EARLIEST OF STAGES! FOR NOW THE GUI IS ONLY DEMOING!