Bladeren bron

Fix wrong return type

GSO-006
Paul Schaub 1 jaar geleden
bovenliggende
commit
69db311a8b
Geen bekende sleutel gevonden voor deze handtekening in de database GPG sleutel-ID: 62BEE9264BF17311
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 3 en 3 verwijderingen
  1. +3
    -3
      smack-omemo/src/main/java/org/jivesoftware/smackx/omemo/OmemoManager.java

+ 3
- 3
smack-omemo/src/main/java/org/jivesoftware/smackx/omemo/OmemoManager.java Bestand weergeven

@@ -30,13 +30,13 @@ import java.util.Set;
import java.util.SortedSet;
import java.util.TreeMap;
import java.util.WeakHashMap;
import java.util.concurrent.ScheduledFuture;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

import org.jivesoftware.smack.AbstractConnectionListener;
import org.jivesoftware.smack.Manager;
import org.jivesoftware.smack.ScheduledAction;
import org.jivesoftware.smack.SmackException;
import org.jivesoftware.smack.StanzaListener;
import org.jivesoftware.smack.XMPPConnection;
@@ -107,7 +107,7 @@ public final class OmemoManager extends Manager {

private OmemoTrustCallback trustCallback;

private ScheduledFuture<?> postponingPreKeyDeletion;
private ScheduledAction postponingPreKeyDeletion;

private BareJid ownJid;
private Integer deviceId;
@@ -290,7 +290,7 @@ public final class OmemoManager extends Manager {
* @param millis period in milliseconds from now, in which preKeys are not deleted immediately.
* @return scheduled future
*/
public ScheduledFuture<?> temporarilyPostponePreKeyDeletion(long millis) {
private ScheduledAction temporarilyPostponePreKeyDeletion(long millis) {
final OmemoStore<?,?,?,?,?,?,?,?,?> store = getOmemoService().getOmemoStoreBackend();
final OmemoDevice userDevice = getOwnDevice();Laden…
Annuleren
Opslaan